Foody
Sản Phẩm Giá SL T.Tiền
+Thêm

click OK when you finish
+
Shot
+8.000
+
Cream
+8.000
+
Ice
+5.000
+
Baileys
+15.000
+
Flavor
+15.000
1. Americano

Thông tin khách hàng

“một món quà thật sự là một món quà giúp nâng bạn lên cao hơn” Món quà cây đậu lăng của Passio !

2014/12/24 > 2015/01/05

Topic posted: 2014/12/23


Truyền thống là trồng hạt (đậu lăng) trong thời gian Giáng sinh.

Ở một số nước châu âu, họ có truyền thống trồng “Đậu lăng” trong mùa giáng sinh. Hầu hết các học sinh rất thích thú với việc này như là một hoạt động giáo dục tây chân. Học sinh có thể khám phá làm thế nào để trở thành “nhà sáng tạo sự sống, và sau đó là nhìn thấy tác phẩm của mình phát triển. một hạt đậu khô, sau một thời gian chờ đợi nó sẽ lớn rất nhanh. Phép màu của cuộc sống sẽ xuất hiện trước con mắt đầy kinh ngạt của mọi người. chỉ sau vài ngày, bạn có thể nhìn thấy được một sự bất ngờ đó là một hạt đậu có thể trở thành một nhánh cây. Và sau đó… bạn sẽ có được một niềm vui để trang trí trên bàn bên cạnh đĩa thức ăn trong ngày giáng sinh…. Cành cây màu xanh mà chỉ có bạn tạo ra bằng cả tình yêu thương của mình.

Passio Lentil _ Growing daily

Câu chuyện “nhỏ” của đậu lăng thì được liên kết với rất nhiều nguồn góc khác nhau.
Đậu Lăng là một trong những loại cây được trồng đầu tiên bởi loài người. Đậu lăng là thực phẩm của loài người 12,000 năm trước và là thưc phẩm được thu hoạch và khai hoá đầu tiên (thời kỳ đồ đá mới).
+ Nẩy mầm nhanh (cây đậu lănh tăng trưởng nhanh) là một liên kết với hình ảnh “Chúa sinh ra đời”

Passio Lentil _ Growing steps

Đối với một số người ở Pháp (Đông Nam Bộ: langue d'oc / Occitan), mùa Xmas vào ngày 04 tháng 12 với Feast of Saint Barbara, khi lúa mì (hoặc đôi khi đậu lăng) hạt giống được trồng trên ẩm bông len trong ba chiếc dĩa nhỏ và giữ ẩm suốt Mùa. Trong những ngày và tuần dẫn đến Xmas, chậu nhỏ của lúa mì của Saint Barbara có thể được nhìn thấy mọc lên trên quầy và bậu cửa sổ trên toàn nước Pháp.
Các truyền thống của Lễ Saint Barbara là cao hơn và nhanh hơn lúa mì phát triển, thịnh vượng hơn các năm sắp tới sẽ được. Thậm chí còn có một câu nói phổ biến ở Provence, "Quand lou blad VEN bèn, tout VEN bèn" có nghĩa là "Khi lúa mì cũng đi, tất cả mọi thứ diễn ra tốt đẹp."

Cỏ lúa mì đã tăng và các đĩa được trang trí với dải ruy băng đỏ và được đặt trên bàn để đi cùng với các bữa ăn Xmas Eve được gọi là "The Great Supper." Sau bữa tiệc ly Great, lúa mì có thể được sử dụng để tô điểm cho các nôi Giáng sinh tại các nhà trẻ, đại diện cho cánh đồng lúa mì. Trong năm mới, nông dân thường trồng cây giống vào các lĩnh vực sản của họ để đảm bảo thu hoạch tốt.