Foody
Sản Phẩm Giá SL T.Tiền
+Thêm

click OK when you finish
+
Shot
+8.000
+
Cream
+8.000
+
Ice
+5.000
+
Baileys
+15.000
+
Flavor
+15.000
1. Americano

Thông tin khách hàng

Tại sao “Passio” dùng từ “Xmas” cho “Ly quà tặng Passio”?

2014/12/24 > 2015/01/10

Topic posted: 2014/12/23


"Lịch sử là một lớp liên kết của lịch sử đến từ những" cuốn sách Lịch sử "câu chuyện của gà và bò."

“mas” có nguồn góc từ tiếng latin, tiếng anh là Mass/lễ, trong khi đó, X là từ của người Hy Lạp, trước đó là Χριστός, trong tiếng anh có nghĩa là “ chúa” “Xmas” được dùng sớm nhất bởi Lord Byron vào năm 1811 (một trong những nhà thơ lỗi lạc của Anh và dẫn đầu về xu hướng lãng mạn). Samuel Coleridge in 1801 (nhà thơ người Anh, một nhà phê bình, nhà triết học và là nhà sang lập ra dòng thơ lãng mạn của Anh) và Lewis Carroll năm 1864 (nhà văn Anh, nhà toán học, logic học, địa lý học: tác phẩm cuộc phiêu lưu của Alice tại sứ sở thần tiên). Christ is Risen. Xmas used on a postcard, 1910