Foody
Sản Phẩm Giá SL T.Tiền
+Thêm

click OK when you finish
+
Shot
+8.000
+
Cream
+8.000
+
Ice
+5.000
+
Baileys
+15.000
+
Flavor
+15.000
1. Americano

Thông tin khách hàng

Noel + cuối năm = một mùa hội tụ

2014/12/24 > 2015/01/05

Topic posted: 2014/12/23


Thay vì nghĩ về việc " đánh mất" và " tranh cải" để chứng minh ai là "người đầu tiên" hay "ai đúng" trong khoản thời gian cuối năm này... tại sao chúng ta ko nghĩ về 1 phiên bản khác?

Tất cả những "thần thể" dù "ít hay nhiều" thì những chi tiết đều được liên kết với: đông chí, sinh ra vào 25 tháng 12 bởi mẹ đồng trinh, có sức mạnh phi thường, liên quan đến mặt trời và ánh sáng, liên quan đến trái đất, sự hồi sinh ...vv... là cùng một người, một người duy nhất sở hữu những sức mạnh phi thường.
cùng một người mà luôn muốn gần gủi với chúng ta ,và dù ông có mặt một bộ trang phục khác cuối cùng cũng thân quen với chúng ta mọi lúc mọi nơi. tại sao không?!
Trong mùa lễ hội này, tại sao chúng ta không bắt tay nhau và không nghĩ về “sự khác biệt”, mà hơn thế là “tất cả đều như nhau”?!

Glade jul by Viggo Johansen (1891) Woonkamer vol keurig geklede kinderen die bij dekerstboom dansen