Foody
Sản Phẩm Giá SL T.Tiền
+Thêm

click OK when you finish
+
Shot
+8.000
+
Cream
+8.000
+
Ice
+5.000
+
Baileys
+15.000
+
Flavor
+15.000
1. Americano

Thông tin khách hàng

Tìm cửa hàng gần nhất
Thành Phố:
Quận:
Hãy giúp chúng tôi biết thêm về sở thích ăn uống của bạn
Vui lòng, cho chúng tôi một vài ý kiến của bạn, nó có thể giúp chúng tôi tạo ra một vài sản phẩm mới trong tương lai
Cám ơn :)